Itämeren
tilan parantaminen

Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR)

Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR)


Aika

2014–2020

Kokonaisrahoitus

Vesistökunnostuksiin liittyviä hankkeita voidaan rahoittaa toimenpiteistä Vesiekosysteemien suojelu ja ennallistaminen (rahoitus v. 2016 250 000€). Myös Meripolitiikka-toimenpiteestä on mahdollista rahoittaa jotain vesistökunnostuksiin liittyviä hankkeita.

Teemat/toimintalinjat

Toimenpiteessä Vesiekosysteemien suojelu ja ennallistaminen tukea myönnetään mm. vesistöjen biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelemiseen ja ennallistamiseen kaupallisen kalastuksen yhteydessä siten kuin EU:n lainsäädännössä tarkemmin säädetään. Toimenpiteessä Meripolitiikka rahoitetaan mm. merenhoidon toimenpideohjelman toteuttamista. Meripolitiikan toteuttamista vuosille 2016-2020 ohjaavat käyttösuunnitelmat, jotka löytyvät Valtioneuvoston kanslian sivulta: http://vnk.fi/meripolitiikka

Kenelle tarkoitettu

Yrityksille, tutkimusyksiköille tai kehittämisorganisaatioille, säätiöille, oppilaitoksille, kunnille tai yhdistyksille.

Hankekohtainen minimi- ja maksimibudjetti

Minimituki 1000 €.

Myönnettävän rahoituksen osuus hankkeesta

Tukiosuus voi olla 100 %.

Tarvittava kumppaneiden määrä (minimi-maksimi)

Pääkumppanille esitetyt ehdot

Yritysten osallistuminen

On mahdollista.

Ennakkorahoitus

Ei ole mahdollista.

Kuka myöntää

Rahoitus on valtakunnallista. Varsinais-Suomen Ely-keskuksen kalatalousviranomaiset ohjaavat Kestävä kalastus -toimenpiteen varojen käyttöä. Meripolitiikan toimenpiteen osalta rahoituksen ohjausryhmä kohdentaa rahoitusta ja Ely-keskus tekee päätökset. Jatkossa tarkoitus on julkistaa myös avoimia hakuja eri teemoista.

Hakuaika

Määräaikaiset hakuajat toimenpidekohtaisesti.

Lisätietoja

Varsinais-Suomen Ely-keskuksen kalatalouspalvelut

https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff_fi

http://mmm.fi/kalat/elinkeinokalatalous/elinkeinokalatalouden-tuet/toimintaohjelman-tukihakemuslomake-ja-hakuohjeet

http://vnk.fi/meripolitiikka

OTA YHTEYTTÄ