Itämeren tilan parantaminen

Kalatalouden edistämisen määrärahat (kalastonhoitomaksuista kertyvät varat)

Kalatalouden edistämisen määrärahat (kalastonhoitomaksuista kertyvät varat)


Aika

Vuosittain (2v. siirtomääräraha)

Kokonaisrahoitus

Määräraha vaihtelee vuosittain.

Teemat/toimintalinjat

Erityisavustuksia myönnetään alueellisiin kehittämis-, kokeilu-, koulutus-, selvitys- ja valistushankkeisiin, jotka edistävät kalavesien kestävän käytön ja hoidon suunnittelua, toimeenpanoa, ohjaamista ja kehittämistä sekä kalastuksenvalvontaa.

Valinnassa erityisinä painopistealueina vuoden 2019 haussa ovat:

  • kalavesien kestävän käytön ja hoidon suunnittelu (mm. kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmat)
  • kalastusharrastuksen edistäminen
  • kalastuksen valvonta.

Tukea harkittaessa otetaan huomioon hankkeen vaikuttavuus, laajuus, innovatiivisuus ja taloudellisuus sekä toiminnan kohderyhmä.

Hankkeet voivat olla myös useamman kuin yhden ELY-keskuksen toimialueella. Hakemus osoitetaan sille ELY-keskukselle, jonka toimialue kattaa pääosan toiminnasta

Kenelle tarkoitettu

Avustuksia voivat hakea oikeustoimikelpoiset yhteisöt ja yritykset. Yleisavustuksia kalatalousaluetoimintaan voivat hakea kalatalousalueet.

Hankekohtainen minimi- ja maksimibudjetti

Ei ole määritelty.

Myönnettävän rahoituksen osuus hankkeesta

Omarahoitusosuutta tulee olla.

Tarvittava kumppaneiden määrä (minimi-maksimi)

Pääkumppanille esitetyt ehdot

Yritysten osallistuminen

a) ei ole mahdollista                                          –
b) on mahdollista                                               X
seuraavien ehtojen mukaisesti (lait ja asetukset/summat):

Ennakkorahoitus

a) ei ole mahdollista –
b) on mahdollista X

Kuka myöntää

Rahoituksen myöntävät alueelliset Ely-keskukset (Varsinais-Suomen, Pohjois-Savon ja Lapin ELY-keskukset).

Hakuaika

Vuoden 2019 määrärahojen hakuaika on 2.1.-31.12.2019. ELY-keskukset myöntävät avustuksia määrärahojen puitteissa jatkuvasti koko vuoden 2019 ajan.

Lisätietoja

Ely-keskusten kalatalousviranomaiset

http://mmm.fi/kalat/avustukset/ely

 

 

 

Haku alkaa: 01.02.2019

Haku päättyy: 31.12.2019

OTA YHTEYTTÄ