Itämeren tilan parantaminen

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma


Aika

2016-2018

Kokonaisrahoitus

Kokonaisrahoitus 12,4 miljoonaa euroa

Teemat/toimintalinjat

Kokeiluohjelmalla rahoitetaan biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä yritysten investointeja. Tavoitteena on biomassojen prosessoinnin, kierrätyslannoitevalmisteiden tuotannon ja tuotekehityksen, ravinteiden kierrätyksen logistiikan ja palveluratkaisujen edistäminen sekä korkean jalostusasteen tuotteiden kehittäminen biomassoista.

Kenelle tarkoitettu

Yrityksille, tutkimusyksiköille tai kehittämisorganisaatioille, säätiöille, oppilaitoksille, kunnille tai yhdistyksille. Kokeiluohjelman rahoitus on valtakunnallista, ja hankehallinnoinnin hoitaa keskitetysti Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.

Kokeiluohjelmalla rahoitetaan toimenpiteitä, joita ei voida pääsääntöisesti rahoittaa muilla olemassa olevilla rahoitusinstrumenteilla (maaseudun kehittämisohjelman maatilainvestoinnit, yritystuet ja hanketuet sekä TEM:n energiatuet, TEKESin yritystuet ja YM:n RAKI-ohjelma)

Hankekohtainen minimi- ja maksimibudjetti

Tukea myönnetään tarpeen mukaan. Minimi- tai maksimitukimääriä ei ole määritelty.

Myönnettävän rahoituksen osuus hankkeesta

Julkinen tuki 15 – 80 % kaikista hyväksyttävistä kustannuksista.

Tarvittava kumppaneiden määrä (minimi-maksimi)

0 (hankkeessa voi olla useampia toteuttajia, mutta hanketuki maksetaan vain päähakijalle)

Pääkumppanille esitetyt ehdot

Osatoteuttajien kanssa tulee tehdä yhteistyösopimukset hankkeen toteuttamisesta.

Yritysten osallistuminen

a) ei ole mahdollista
x b) on mahdollista
seuraavien lakien/asetuksen nojalla: Valtioneuvoston asetus 382/2016.
seuraavien summien osalta:

(selvitettävä ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman osalta)

Ennakkorahoitus

x a) ei ole mahdollista
b) on mahdollista

(selvitettävä ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman osalta)

Kuka myöntää

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus maa- ja metsätalousministeriön toimesta

Hakuaika

Hankehakemuksia voi jättää koko ajan. Hakemukset käsitellään valintajaksoittain.

Lisätietoja

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ravinteiden-kierratyksen-kokeiluohjelma

 

OTA YHTEYTTÄ