Sivustoa ja sisältöä päivitetään. Uutta sisältöä julkaistaan vuonna 2021.

Järven tilan parantaminen

EU:n Suomen, Ruotsin ja Norjan väliset rajat ylittävän yhteistyön ohjelma Botnia-Atlantica

EU:n Suomen, Ruotsin ja Norjan väliset rajat ylittävän yhteistyön ohjelma Botnia-Atlantica. tukee rajat ylittävää, valtioiden ja alueiden välistä yhteistyötä


Aika

2014–2020

Kokonaisrahoitus

36 milj. euroa.

Teemat/toimintalinjat

  1. Innovaatiot
  2. Elinkeinoelämä
  3. Ympäristö:
      • 3.1 Erityistavoite 1: Luonto- ja kulttuuriperintöjen kestävän hyödyntämisen lisääminen
      • 3.2 Erityistavoite 2: Parempi valmius käsitellä ympäristöhaasteita meri-, rannikko- ja tunturialueilla sekä mereen valuvissa vesistöissä
  4. Kuljetus

Kenelle tarkoitettu

Suomessa Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnat. Tukea voivat hakea ohjelma-alueella sijaitsevat sekä julkiset että yksityiset organisaatiot. Julkisia organisaatioita ovat mm. yliopistot ja korkeakoulut, alueet, kunnat ja valtion viranomaiset. Yksityisiä toimijoita ja organisaatioita ovat osakeyhtiöt tai aatteelliset ja taloudelliset yhdistykset. Tukea eivät voi hakea yksittäiset elinkeinonharjoittajat tai yksityishenkilöt. Konkurssikypsät yritykset eivät voi olla hankkeessa tuensaajina. Myös ohjelma-alueen ulkopuolella kotipaikkaansa pitävät organisaatiot voivat osallistua hankkeisiin, jos niillä on toimipisteitä ohjelma-alueella. Lisäksi hankkeisiin voivat osallistua sellaiset ohjelma-alueen ulkopuolella sijaitsevat toimipisteet, joiden kotipaikka on ohjelma-alueella. Hanketoiminnan tulee kuitenkin pääasiassa sijoittua ohjelma-alueelle ja olla sen kannalta hyödyllistä.

Hankekohtainen minimi- ja maksimibudjetti

Tyypillisesti hankkeiden kokonaisbudjetti vaihtelee välillä 500 000 € – 2 milj. euroa.

Myönnettävän rahoituksen osuus hankkeesta

Hankkeesta korkeintaan 60 % voidaan rahoittaa ohjelmasta myönnetyillä varoilla, jotka maksetaan takautuvasti hyväksyttyjen kulujen tilitystä vasten. Hankkeessa on oltava myös hankkeeseen osallistuvista maista saatavaa julkista ja/tai yksityistä osarahoitusta. Suomalaiset kumppanit voivat hakea valtion vastinrahoitusta kansallisen rahoitusosuutensa kattamiseen. Myös sitä haetaan ohjelmasihteeristöstä.

Tarvittava kumppaneiden määrä (minimi-maksimi)

Hankkeella on johtava tuensaaja, yksi tai useampi tuensaaja ja/tai norjalaisia partnereita, ja tuensaajien on tultava vähintään kahdesta ohjelmaan osallistuvasta kolmesta maasta.  Ohjelma-alueeseen kuuluu alueita Suomesta, Ruotsista ja Norjasta. Suomesta ohjelma-alueeseen kuuluvat Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnat. Edelliseen ohjelmakauteen verrattuna Satakunnan maakunta on poistettu ohjelma-alueesta. Lisäksi erottelu varsinaisten ja ns. liitännäisalueiden välillä on poistettu ja Etelä-Pohjanmaa on nyt mukana samalla statuksella kuin muut alueet.

Pääkumppanille esitetyt ehdot

Ei erityisiä ehtoja.

Yritysten osallistuminen

On mahdollista.  Yksityiset yritykset voivat osallistua hanketoimintaan eri tavoin, esimerkiksi tuen saajana, rahoittajana, ostopalvelun tuottajana, ohjausryhmän jäsenenä, hankkeen tulosten kohderyhmänä tai muilla tavoin osallisena hankkeen toteutuksessa. Jos yritys osallistuu hankkeeseen tuen saajana tai muilla tavoin saa taloudellista hyötyä. Keskisen Itämeren ohjelmasta myönnettävät hankeavustukset katsotaan Suomessa kuuluvaksi ns. de minimis- tuen piiriin, jolloin yritystoimijan saaman valtionavun kokonaismäärä ei voi ylittää 200 000 € kolmessa verovuodessa.

Ennakkorahoitus

Ei ole mahdollista.

Kuka myöntää

Botnia- Atlantica -ohjelma oman sihteeristönsä kautta, joka sijaitsee Varsinais-Suomen liitto myöntää myös hyväksyttyjen hankkeiden suomalaispartnereille kansallista vastinrahaa erillisten hakujen kautta.

Hakuaika

Hakukierros elokuussa 2019 on avoinna Ympäristö-toimintalinjan hankkeille. Hakukierroksessa voi myös hakea rahoitusta Innovaatio, Ympäristö ja Kuljetus toimintalinjojen esitutkimuksille.

Lisätietoja

https://www.botnia-atlantica.eu/home-fi/

http://www.rakennerahastot.fi/web/eay/etusivu

https://www.botnia-atlantica.eu/hae/vastinrahoituksen-hakeminen/

https://www.botnia-atlantica.eu/tietoa-ohjelmasta/yhteystiedot/tiedotuspisteet/

 

Haku alkaa: 15.08.2019

Haku päättyy: 30.08.2019

OTA YHTEYTTÄ