Sivustoa ja sisältöä päivitetään. Uutta sisältöä julkaistaan vuonna 2021.

Järven tilan parantaminen

Kalakannan hoitovelvoitteet (ympäristö- ja vesiluvissa määrätyt kalatalousvelvoitemaksut)

Kalakannan hoitovelvoitteet (ympäristö- ja vesiluvissa määrätyt kalatalousvelvoitemaksut)


Aika

Ei erillistä avointa hakua. Varojen käyttöä ohjaavat kalatalousvelvoitemaksuille tehdyt käyttösuunnitelmat.

Kokonaisrahoitus

Vuosittain käytössä valtakunnallisesti n. 3 miljoonaa euroa ja VARELYn toimialueella n. 1,3 miljoonaa €.

Teemat/toimintalinjat

Varoja käytetään luvan varaisen toiminnan kalakannoille aiheuttaman haitan kompensoimiseksi, estämiseksi tai tarkkailemiseksi. Varoja käytetty pääasiassa kalaistutuksiin, mutta tapauskohtaisesti varat soveltuvat myös mm. vesistökunnostuksiin sekä kalataloudellisiin selvityksiin. Varojen käyttö on kohdistettava hankkeiden vaikutusalueille.

Kenelle tarkoitettu

Ei avointa hakua. Kalatalousviranomainen koordinoi käyttöä.

Hankekohtainen minimi- ja maksimibudjetti

Ei ole määritelty

Myönnettävän rahoituksen osuus hankkeesta

Ei ole määritelty

Tarvittava kumppaneiden määrä (minimi-maksimi)

Pääkumppanille esitetyt ehdot

Yritysten osallistuminen

a) kotimaisille hankkeille X
b) kansainvälisille hankkeille –
seuraavien ehtojen mukaisesti (kumppaneiden/maiden määrä):                           –

Ennakkorahoitus

a) ei ole mahdollista X
b) on mahdollista –

Kuka myöntää

Ely-keskus koordinoi rahojen käyttöä.

Hakuaika

Ei avointa hakua.

Lisätietoja

Ely-keskusten kalatalousviranomaiset.

ELY -keskusten yhteystiedot

 

OTA YHTEYTTÄ