Joen tilan parantaminen

Vesien- ja merenhoidon kärkihanke

Vesien- ja merenhoidon kärkihanke


Vesien- ja merenhoidon kärkihanke


Aika

2016–2020

Kokonaisrahoitus

8 milj. €

Teemat/toimintalinjat

Ympäristöministeriö käynnistää avustushaun vesiensuojelulle. Avustusta myönnetään vesien ja meren hoitoa tai ravinteiden kierrätystä edistävään työhön, joka tukee käynnistyvän vesiensuojelun tehostamisohjelman tavoitteita. Haussa etsitään hyvin käynnistynyttä työtä eteenpäin vieviä tekoja ja hyviksi havaittujen menetelmien viemistä käytäntöön. Ravinteiden kierrätyksessä painopisteenä on muun muassa kaupunkiviljely. Haku on avoinna 20.2.–2.4.2019 ja toteutetaan yksivaiheisena.

Avustettavilla hankkeilla halutaan parantaa vesien tilaa vähentämällä vesistöjä ja Itämerta kuormittavia ravinteita, humusta ja haitallisia aineita. Hankkeilla edistetään bio- ja kiertotaloutta, kasvatetaan Suomen ravinne- ja energiaomavaraisuutta sekä tehdään ravinnekierrätystä yleisesti tunnetuksi ja hyväksytyksi. Samoja tavoitteita on myös vesiensuojelun tehostamisohjelmalla vuosille 2019–2021. Tehostamisohjelma on kansallisesti merkittävä panostus, jolla voidaan tehdä laajasti koko Suomen vesiin vaikuttavaa työtä.

Avustushakemuksia voi esittää seuraaviin teemoihin:

  1. Vesien- ja merenhoidon uusien toimintamallien ja menetelmien jalkauttaminen, laajempi käyttöönotto ja toimialan kehittäminen sekä näitä tukevan ohjeistus ja neuvonta.
  2. Lupaavien toimintamallien ja menetelmien edelleen kehittäminen siten, että niitä voidaan kohdennetusti hyödyntää vesien- ja merenhoitoa edistävien hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa.

Kenelle tarkoitettu

Hakijana voi olla esim. kunta,  oppilaitos, yritys, yhdistys, osakaskunta, ja monenlaiset konsortiot. Valtion virastot ja laitokset eivät voi hakea valtionavustusta.

Hankekohtainen minimi- ja maksimibudjetti

Ympäristöministeriön avustuskatto vuonna 2019 on 100 000 €/avustettava hanke.

Myönnettävän rahoituksen osuus hankkeesta

Yhteisesti rahoitettavia, hankehakijan omarahoitus yleensä vähintään 20 %; voi olla ”in kind”, talkootyötä tai omaa työtä.)

Tarvittava kumppaneiden määrä (minimi-maksimi)

Ei määritelty.

Pääkumppanille esitetyt ehdot

Y-tunnuksen omaava taho, hanketukea ei voida maksaa yksityishenkilölle.

Yritysten osallistuminen

On mahdollista seuraavien ehtojen mukaisesti (lait ja asetukset/summat):

Avustettaviin hankkeisiin tullaan taloudellisen toiminnan osalta soveltamaan EU:n valtiontukisääntöjä (vähämerkityksellinen de minimis – tuki tai yleinen ryhmäpoikkeusasetus).

Ennakkorahoitus

Ei ole mahdollista.

Kuka myöntää

Ympäristöministeriö

Hakuaika

20.2. – 2.4. 2019

Lisätietoja

http://www.ym.fi/vesienjamerenhoito

 

Haku alkaa: 20.02.2019

Haku päättyy: 02.04.2019

OTA YHTEYTTÄ