Sivustoa ja sisältöä päivitetään. Uutta sisältöä julkaistaan vuonna 2021.

Jokihelmisimpukoille paremmat olot

Pudasjärven Alahaapuanojassa esiintyy erityisesti suojeltava laji jokihelmisimpukka eli raakku. Metsäojituksista ja -aurauksista puroon on kulkeutunut runsaasti hiekkaa. Hiekka on peittänyt alleen raakun ja taimenen lisääntymisalueita sekä mataloittanut niiden talvehtimisalueina käyttämiä syvänteitä.

Puro kunnostettiin varovasti ilman koneita miestyönä, jotta raakuille aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa. Ennen työn aloitusta satoja raakkua siirrettiin turvaan puron keskiosalle, jossa toimenpiteitä ei tehty.

Hiekanpoistoon rakennettiin altakaivajia ja puisia hiekankeräimiä. Puroon lisättiin puuainesta ja puron yläosalla kivettiin koski. Valuma-alueen vesiensuojelua parannettiin tekemällä pintavalutuskenttiä ja tukkimalla metsäojia.

Raakut selvisivät siirrosta ja sen jälkeisestä talvehtimisesta hyvin. Puroon istutettiin kunnostuksen jälkeen 20 000 kpl laboratoriossa kasvatettua, puron raakuista peräisin olevaa pikkusimpukkaa. Muutamaa vuotta myöhemmin löydettiinkin istutusalueen seulonnassa yksi 9 millimetrinen simpukka, joka lienee peräisin istutuksista.

Kunnostusrakenteet ovat hyödyntäneet raakkua, sillä tulvien yhteydessä rakenteet ovat nostaneet huomattavan määrän hiekkaa purosta tulvatasanteille. Syvänteitä on syntynyt ja soraikoita tullut esiin hiekan alta.


 

Sijainti: Iijoen vesistöalue, Pudasjärvi

Toteutusajankohta: puroinventointi vuonna 1999, jolloin alustavat kunnostusesitykset purojaksoittain, suunnittelun aloitus 2005, raakkuinventointi 2006 ja kunnostustyöt 2007- 2008

Toteuttaja: Metsähallitus/luontopalvelut

Rahoittajat: Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, työvoimahallinto, Pudasjärven kaupunki, Taivalkosken kunta, Metsähallitus

Kustannukset: noin 40 000 €


 

OTA YHTEYTTÄ