Sivustoa ja sisältöä päivitetään. Uutta sisältöä julkaistaan vuonna 2021.

Kalakantojen hoito ja käyttö

Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR) kalatalouden innovaatio-ohjelmat
2016–2019

Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR) kalatalouden innovaatio-ohjelmat


Aika

2016–2019 (1.vaihe), toisen vaiheen rahoittamisen ehtona on ensimmäisen vaiheen tuloksellinen toteuttaminen.

Kokonaisrahoitus

8,7  milj. €  (1.vaihe)

  1. Kotimaisesta kalasta saatavan arvon lisääminen ja uudet lisäarvotuotteet
  2. Tutkimuksen ja kalastajien välisen kumppanuuden kehittäminen
  3. Vesiviljelyn innovaatio-ohjelma
  4. Kalatalouden markkinointiohjelma
  5. Kalatalouden ympäristöohjelma

Innovaatio-ohjelmien tavoitteena on koko toimialaa ja kalatalouden arvoketjua pysyvämmin hyödyttävä kehitystyö. Ohjelmissa parannetaan tutkimus- ja kehittämistoiminnan vaikuttavuutta sekä yritysten mahdollisuuksia panostaa uusien teknologioiden ja tuotteiden luomiseen. Työtä tehdään verkostoissa, millä edistetään kalatalouden tuotekehitystä, vahvistetaan yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuksia sekä kannustetaan rohkeisiin kokeiluihin. Ohjelmia koordinoivat Luonnonvarakeskus, Aktion Österbotten ja Pro Kala.

Teemat/toimintalinjat

 

Kenelle tarkoitettu

Julkisen ja yksityisen sektorin hanketoimijoille.

Hankekohtainen minimi- ja maksimibudjetti

Ei määritelty. Ensimmäisiä hankkeita haetaan, ei vielä esimerkkihankkeita.

Myönnettävän rahoituksen osuus hankkeesta

Ei tietoa vielä.

Tarvittava kumppaneiden määrä (minimi-maksimi)

Ei määritelty.

Pääkumppanille esitetyt ehdot

Ei määritelty.

Yritysten osallistuminen

On mahdollista ja toivottavaa.

Ennakkorahoitus

Ei tietoa vielä.

Kuka myöntää

Luonnonvarakeskus, Aktion Österbotten ja Pro

Hakuaika

Yhteys ohjelmia koordinoiviin tahoihin, joiden tiedot löytyvät alla olevista linkeistä.

Lisätietoja

http://www.merijakalatalous.fi/innovaatio-ohjelmat/

http://mmm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kalatalouden-innovaatioihin-8-7-miljoonaa-euroa

 

OTA YHTEYTTÄ