Sivustoa ja sisältöä päivitetään. Uutta sisältöä julkaistaan vuonna 2021.

Kalakantojen hoito ja käyttö

Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR)

Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR)


Aika

2014–2020

Kokonaisrahoitus

Vesistökunnostuksiin liittyviä hankkeita voidaan rahoittaa toimenpiteistä Vesiekosysteemien suojelu ja ennallistaminen (rahoitus v. 2016 250 000€). Myös Meripolitiikka-toimenpiteestä on mahdollista rahoittaa jotain vesistökunnostuksiin liittyviä hankkeita.

Teemat/toimintalinjat

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) Suomen toimintaohjelman tavoitteena on menestyksekäs ja kestävä sininen biotalous. Meri- ja kalatalousrahaston kautta edistetään kestävää kalastusta ja kestävää vesiviljelyä, unionin yhteistä kalastuspolitiikkaa ja alueellisen työllisyyden ja koheesion lisäämistä. Lisäksi edistetään kalatuotteiden markkinoille saattamista ja jalostusta sekä yhdennetyn meripolitiikan täytäntöönpanoa.Lue lisää Suomen toimintaohjelmasta http://www.merijakalatalous.fi/

Toimenpiteessä Vesiekosysteemien suojelu ja ennallistaminen tukea myönnetään mm. vesistöjen biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelemiseen ja ennallistamiseen kaupallisen kalastuksen yhteydessä siten kuin EU:n lainsäädännössä tarkemmin säädetään. Toimenpiteessä Meripolitiikka rahoitetaan mm. merenhoidon toimenpideohjelman toteuttamista. Meripolitiikan toteuttamista vuosille 2016-2020 ohjaavat käyttösuunnitelmat, jotka löytyvät Valtioneuvoston kanslian sivulta: http://vnk.fi/meripolitiikka

Kenelle tarkoitettu

Yrityksille, tutkimusyksiköille tai kehittämisorganisaatioille, säätiöille, oppilaitoksille, kunnille tai yhdistyksille.

Hankekohtainen minimi- ja maksimibudjetti

Minimituki 1000 €.

Myönnettävän rahoituksen osuus hankkeesta

Tukiosuus voi olla 100 %.

Tarvittava kumppaneiden määrä (minimi-maksimi)

Pääkumppanille esitetyt ehdot

Yritysten osallistuminen

On mahdollista.

Ennakkorahoitus

Ei ole mahdollista.

Kuka myöntää

Rahoitus on valtakunnallista. Varsinais-Suomen Ely-keskuksen kalatalousviranomaiset ohjaavat Kestävä kalastus -toimenpiteen varojen käyttöä. Meripolitiikan toimenpiteen osalta rahoituksen ohjausryhmä kohdentaa rahoitusta ja Ely-keskus tekee päätökset. Jatkossa tarkoitus on julkistaa myös avoimia hakuja eri teemoista.

Hakuaika

Määräaikaiset hakuajat toimenpidekohtaisesti.

Lisätietoja

Varsinais-Suomen Ely-keskuksen kalatalouspalvelut

http://www.merijakalatalous.fi/

https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff_fi

http://mmm.fi/kalat/elinkeinokalatalous/elinkeinokalatalouden-tuet/toimintaohjelman-tukihakemuslomake-ja-hakuohjeet

http://vnk.fi/meripolitiikka

OTA YHTEYTTÄ