Kehittämisen ja viestinnän yhteistyöhankkeet

Kalatalouden edistämisen määrärahat (kalastonhoitomaksuista kertyvät varat)

Kalatalouden edistämisen määrärahat (kalastonhoitomaksuista kertyvät varat)


Aika

Vuosittain (2v. siirtomääräraha)

Kokonaisrahoitus

Määräraha vaihtelee vuosittain.

Teemat/toimintalinjat

ELY-keskusten kalatalousviranomaiset myöntävät määrärahasta erityisavustuksia alueellisiin kalatalouden edistämishankkeisiin sekä yleisavustuksia kalastusaluetoimintaan. Etusijalla ovat hankkeet, joiden tulokset palvelevat laajasti kalastonhoitomaksun suorittaneita sekä hankkeet, jotka edistävät mm. kansallisen kalatiestrategian, lajikohtaisten hoito-ohjelmien, asianomaisen ELY-keskuksen vapaa-ajankalastusstrategian tai kalataloushallinnon strategian tavoitteita. Valinnassa painopistealueina ovat luontaisten kalakantojen monimuotoisuuden turvaaminen, kalastusharrastuksen edistäminen ja kalastuksen valvonta.

Valinnassa erityisinä painopistealueina vuoden 2018 haussa ovat:

  • luontaisten kala- ja rapukantojen monimuotoisuuden turvaaminen (esim. kalastuksen seuranta- ja säätelytoimet, vaelluskalojen luontaisen elinkierron turvaaminen; pääsääntöisesti ei istutuksiin)
  • kalastusharrastuksen edistäminen
  • kalastuksen valvonta.

Kenelle tarkoitettu

Yhdistyksille, kunnille, tutkimusyksiköille tai kehittämisorganisaatioille, säätiöille, oppilaitoksille.

Hankekohtainen minimi- ja maksimibudjetti

Ei ole määritelty.

Myönnettävän rahoituksen osuus hankkeesta

Omarahoitusosuutta tulee olla.

Tarvittava kumppaneiden määrä (minimi-maksimi)

Pääkumppanille esitetyt ehdot

Yritysten osallistuminen

a) ei ole mahdollista                                          –
b) on mahdollista                                               X
seuraavien ehtojen mukaisesti (lait ja asetukset/summat):

Ennakkorahoitus

a) ei ole mahdollista –
b) on mahdollista X

Kuka myöntää

Rahoituksen myöntävät alueelliset Ely-keskukset (Varsinais-Suomen, Pohjois-Savon ja Lapin ELY-keskukset).

Hakuaika

15.12.2017 – 31.1.2018

Lisätietoja

Ely-keskusten kalatalousviranomaiset

http://mmm.fi/kalat/avustukset/ely

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/-/avustukset-kalatalouden-alueelliseen-edistamiseen

 

Haku alkaa: 15.12.2017

Haku päättyy: 31.01.2018

OTA YHTEYTTÄ