Sivustoa ja sisältöä päivitetään. Uutta sisältöä julkaistaan vuonna 2021.

Kehittämisen ja viestinnän yhteistyöhankkeet

Kalatalouden edistämisen määrärahat (kalastonhoitomaksuista kertyvät varat)

Kalatalouden edistämisen määrärahat (kalastonhoitomaksuista kertyvät varat)


Aika

Vuosittain (2v. siirtomääräraha)

Kokonaisrahoitus

Määräraha vaihtelee vuosittain.

Teemat/toimintalinjat

Erityisavustuksia myönnetään alueellisiin kehittämis-, kokeilu-, koulutus-, selvitys- ja valistushankkeisiin, jotka edistävät kalavesien kestävän käytön ja hoidon suunnittelua, toimeenpanoa, ohjaamista ja kehittämistä sekä kalastuksenvalvontaa.

Valinnassa erityisinä painopistealueina vuoden 2019 haussa ovat:

  • kalavesien kestävän käytön ja hoidon suunnittelu (mm. kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmat)
  • kalastusharrastuksen edistäminen
  • kalastuksen valvonta.

Tukea harkittaessa otetaan huomioon hankkeen vaikuttavuus, laajuus, innovatiivisuus ja taloudellisuus sekä toiminnan kohderyhmä.

Hankkeet voivat olla myös useamman kuin yhden ELY-keskuksen toimialueella. Hakemus osoitetaan sille ELY-keskukselle, jonka toimialue kattaa pääosan toiminnasta

Kenelle tarkoitettu

Avustuksia voivat hakea oikeustoimikelpoiset yhteisöt ja yritykset. Yleisavustuksia kalatalousaluetoimintaan voivat hakea kalatalousalueet.

Hankekohtainen minimi- ja maksimibudjetti

Ei ole määritelty.

Myönnettävän rahoituksen osuus hankkeesta

Omarahoitusosuutta tulee olla.

Tarvittava kumppaneiden määrä (minimi-maksimi)

Pääkumppanille esitetyt ehdot

Yritysten osallistuminen

a) ei ole mahdollista                                          –
b) on mahdollista                                               X
seuraavien ehtojen mukaisesti (lait ja asetukset/summat):

Ennakkorahoitus

a) ei ole mahdollista –
b) on mahdollista X

Kuka myöntää

Rahoituksen myöntävät alueelliset Ely-keskukset (Varsinais-Suomen, Pohjois-Savon ja Lapin ELY-keskukset).

Hakuaika

Vuoden 2019 määrärahojen hakuaika on 2.1.-31.12.2019. ELY-keskukset myöntävät avustuksia määrärahojen puitteissa jatkuvasti koko vuoden 2019 ajan.

Lisätietoja

Ely-keskusten kalatalousviranomaiset

http://mmm.fi/kalat/avustukset/ely

 

 

Haku alkaa: 01.02.2019

Haku päättyy: 31.12.2019

OTA YHTEYTTÄ