Kehittämisen ja viestinnän yhteistyöhankkeet

Vesien- ja merenhoidon kärkihanke

Vesien- ja merenhoidon kärkihanke


Aika

2016–2018

Kokonaisrahoitus

8 milj. €

Teemat/toimintalinjat

Toteutetaan konkreettisia toimenpiteitä pinta- ja pohjavesien tilan parantamiseksi tai hyvän tilan säilyttämiseksi Osana hankkeita voidaan toteuttaa myös konkreettisia toimia tukevaa kehittämistä. Hankkeilla haetaan laajaa vaikuttavuutta sekä vesien- ja merenhoidon tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kenelle tarkoitettu

Hakijana voi olla esim. kunta, ELY, oppilaitos, yritys, yhdistys, osakaskunta, ja monenlaiset konsortiot

Hankekohtainen minimi- ja maksimibudjetti

Ei määritelty, mutta käynnistyneiden hankkeiden budjetti on vaihdellut välillä 140 000 – 600 000 €

Myönnettävän rahoituksen osuus hankkeesta

Yhteisesti rahoitettavia, hankehakijan omarahoitus yleensä vähintään 50 %; voi olla ”in kind”, talkootyötä tai omaa työtä.)  EI INVESTOINTEJA.

Tarvittava kumppaneiden määrä (minimi-maksimi)

Ei määritelty.

Pääkumppanille esitetyt ehdot

Y-tunnuksen omaava taho, hanketukea ei voida maksaa yksityishenkilölle.

Yritysten osallistuminen

On mahdollista seuraavien ehtojen mukaisesti (lait ja asetukset/summat):

Rahoitettaviin hankkeisiin tullaan jatkovaiheessa soveltamaan taloudellisen toiminnan osalta hankkeen sisällöstä riippuen joko valtionavustuslain mukaista avustusmenettelyä ja EU:n valtiontukisääntöjä (vähämerkityksellinen de minimis – tuki tai yleinen ryhmäpoikkeusasetus), taikka vaihtoehtoisesti uuden hankintalain mukaista innovaatiokumppanuusmenettelyä tai T&K-poikkeusta.

Ennakkorahoitus

Ei ole mahdollista.

Kuka myöntää

Ympäristöministeriö

Hakuaika

Seuraava haku keväällä 2018.

Lisätietoja

http://www.ym.fi/fi-FI/Ministerio/Rahoitus_ja_avustukset/Vesien_ja_merenhoidon_karkihanke

 

OTA YHTEYTTÄ