Kehittämisen ja viestinnän yhteistyöhankkeet

Ympäristöministeriön ravinteidenkierrätysohjelma

Ympäristöministeriön ravinteidenkierrätysohjelma


Aika

2016–2019

Kokonaisrahoitus

Noin 5,5 milj. €, käynnissä olevassa hauss 2,5 milj €

Teemat/toimintalinjat

Ravinteiden kierrätysohjelman (Raki2) tavoitteena on vähentää rehevöitymistä ja edesauttaa Itämeren ja vesien hyvän tilan saavuttamista vuoteen 2020 mennessä, säästää mineraalifosforivaroja ravinteita kierrättämällä, edistää bio- ja kiertotaloutta sekä tehdä ravinnekierrätys yleisesti tunnetuksi ja hyväksytyksi. Vuonna 2018 pyydetään hankeideoita ensisijaisesti seuraaviin teemoihin:

  1. Jätevesipohjaisten turvallisten kierrätyslannoitteiden kehittämisen ja käyttöönoton edistäminen
  2. Sivuvirtojen hyötykäyttö ravinnekierrätyksessä
  3. Ravinneneutraali kunta -konseptin levittäminen ja käyttöönotto uusilla alueilla
  4. Innovatiiviset menetelmät ravinnekierrätyksen tiedotuksessa, neuvonnassa ja koulutuksessa

Kenelle tarkoitettu

Hakijana voi olla esim. kunta, ELY, oppilaitos, tutkimuslaitos, yliopisto, yritys, yhdistys, osakaskunta, ja monenlaiset konsortiot.

Hankekohtainen minimi- ja maksimibudjetti

Ei määritelty, mutta käynnistyneiden hankkeiden budjetti on vaihdellut välillä 30 000 – 500 000 €

Myönnettävän rahoituksen osuus hankkeesta

Yhteisesti rahoitettavia, hankehakijan omarahoitus yleensä vähintään 20 %.  Investointeja ei voida rahoittaa.

Tarvittava kumppaneiden määrä (minimi-maksimi)

Ei määritelty.

Pääkumppanille esitetyt ehdot

Y-tunnuksen omaava taho, hanketukea ei voida maksaa yksityishenkilölle.

Yritysten osallistuminen

On mahdollista seuraavien ehtojen mukaisesti (lait ja asetukset/summat):

Rahoitettaviin hankkeisiin tullaan jatkovaiheessa soveltamaan taloudellisen toiminnan osalta uuden hankintalain mukaista innovaatiokumppanuusmenettelyä tai T&K-poikkeusta.

Ennakkorahoitus

Ei ole mahdollista.

Kuka myöntää

Ympäristöministeriö

Hakuaika

Ensimmäinen ideahakuvaihe avoinna 10.1.-9.2.2018. Kakkosvaihe avautuu ensimmäisen vaiheen haun arvioinnin valmistuttua maaliskuussa 2018.

Lisätietoja:

http://www.ym.fi/ravinteidenkierratys

Haku alkaa: 10.01.2018

Haku päättyy: 09.02.2018

OTA YHTEYTTÄ