Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman Vesiensuojelun
ja ravinteiden kierrätyksen erillisrahoitus

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman Vesiensuojelun ja ravinteiden kierrätyksen erillisrahoitus


Aika

2015-2017

Kokonaisrahoitus

6,5 miljoonaa euroa. Koska tuen painopisteenä on vesien tilan parantaminen nimenomaan Saaristomeren valuma-alueella, on suuri osa tuesta, 3 M€, käytettävissä Varsinais-Suomen alueella. Tuesta jäljellä 4/2017 yhteensä n. 3 miljoonaa euroa. Omasta ELY-keskuksesta kannattaa varmistaa, paljonko siellä on rahaa käytössä.

Teemat/toimintalinjat

Tavoitteena on vähentää maatalouden ravinnekuormitusta vesistöihin sekä edistää ravinteiden kierrätystä laajojen eri toimijatahot kokoavien yhteistyöhankkeiden avulla. Hankkeiden tulee olla toiminnallisesti ja vaikutuksiltaan laajoja ja niihin tulisi osallistua useampia toimijatahoja. Etusijalla ovat toimenpiteet, jotka

  • edistävät vesiensuojelua alueilla, joilla vesistöjen tila on vesienhoitosuunnitelmissa määritelty hyvää huonommaksi
  • edistävät ravinteiden kierrätystä, erityisesti lannan ja muiden maatalouden ravinnevirtojen täysimääräistä hyväksikäyttöä,
  • edistävät uusien käytäntöjen syntymistä tai
  • saavat aikaan pysyväisluonteista yhteistyötä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Rahoitettavien hankkeiden tulee täyttää maaseutuohjelman asianomaisen toimenpiteen valintakriteerit sekä lisäksi vesiensuojelun ja ravinteiden kierrätyksen erityiskriteerit.

Kenelle tarkoitettu

Hankkeiden tulee olla toiminnallisesti ja vaikutuksiltaan laajoja ja niihin tulisi osallistua useampia toimijatahoja, kuten neuvonta, tutkimus, koulutus/oppilaitokset, viljelijät ja yrittäjät.

Hankekohtainen minimi- ja maksimibudjetti

Ei määritelty. Hankkeisiin voi kytkeytyä myös suoria yritysten investointeja, jotka edistävät tavoitteita laajemmin kuin vain yhden yrityksen osalta. Tällaisia voivat olla esimerkiksi uudenlaiset alueelliset lannan jatkokäytön ja tuotteistamisen investoinnit.

Myönnettävän rahoituksen osuus hankkeesta

Julkinen rahoitus on kiinteä, joko 60 %, 80 % tai 100 % kohtuullisista kokonaiskustannuksista. Pääsääntöisesti hankkeissa tullaan edellyttämään 20 %:n yksityisen rahoituksen osuutta. Tuen määrä vaihtelee toimenpiteestä ja kustannuksista riippuen. Varmista tukiprosentti ELY-keskukseltasi.

Tarvittava kumppaneiden määrä (minimi-maksimi)

Minimiä ja maksimia ei ole määritelty, mutta hankkeissa oletetaan olevan useita kumppaneita.

Pääkumppanille esitetyt ehdot

Yritysten osallistuminen

Ennakkorahoitus

Kuka myöntää

Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Hakuaika

  • Yritys- ja hanketukien haku on jatkuva, mutta hakemukset ratkaistaan valintajaksoittain.
  • Hanketuet 2017: 1.3.–31.5.2017; 1.6.–31.10.2017
  • Yritystuet 2017: 1.2.–30.4.2017; 1.5.–31.7.2017; 1.8.–31.10.2017

Lisätietoja

https://www.maaseutu.fi/fi/tuemme-naita/Vesiensuojelu%20ja%20ravinteiden%20kierr%C3%A4tys/Sivut/default.aspx

http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/hanketoimija/hankkeiden-valintaperusteet/Sivut/vesiensuojelun-ja-ravinteiden-kierratyksen-valintaperusteet.aspx

 

OTA YHTEYTTÄ