Pintavesien kuormituksen vähentäminen

Interreg Pohjoinen/Nord

Interreg Pohjoinen/Nord


Aika

2014-2020

Kokonaisrahoitus

42 M € , josta kulttuurin ja ympäristöön n. 11,3 M €

Teemat/toimintalinjat

Pohjoinen-ohjelmassa on tunnistettu neljä toimintalinjaa, joilla on suurimmat kehitysmahdollisuudet ja joilla voidaan hyödyntää rajat ylittävää yhteistyötä: Tutkimus ja innovaatiot, Yrittäjyys, Kulttuuri ja ympäristöja Yhteiset työmarkkinat. Toimintalinjassa ympäristö: Alueen maaperän, ilman ja veden luonnonympäristöjen suojelutason säilyttäminen.

Kenelle tarkoitettu

Julkiset organisaatiot ja aatteelliset yhdistykset.

Hankekohtainen minimi- ja maksimibudjetti

Ei rajattu.

Myönnettävän rahoituksen osuus hankkeesta

65%

Tarvittava kumppaneiden määrä (minimi-maksimi)

Kumppani vähintään kahdesta ohjelma-alueen maasta. Tukea hakevan tulee olla yksityinen tai julkinen oikeushenkilö.

Yritysten osallistuminen

On mahdollista, ja osallistumista pidetään tärkeänä etenkin muissa kuin ympäristöön liittyvässä toimintalinjassa.

Ennakkorahoitus

Kuka myöntää

Norrbottenin lääninhallitus

Hakuaika

Seuraava hakukierros: 1.6. – 4.9.2017

Lisätietoja

http://www.interregnord.com/fi/

OTA YHTEYTTÄ