Pohjavesien kuormituksen vähentäminen

Pilaantuneiden maa-alueiden kokeiluhanke

Pilaantuneiden maa-alueiden kokeiluhanke


Aika

2016-2018

Kokonaisrahoitus

5,0 miljoonaa euroa.

Teemat/toimintalinjat

Kokeiluhankkeen tavoitteena on vauhdittaa pilaantuneiden maa-alueiden ja sitä kautta myös pohjavesien riskienhallintaan ja kunnostukseen liittyvien menetelmien ja toimintatapojen kehittämistä sekä edistää alalla toimivien cleantech-yritysten kilpailukykyä ja mahdollisuuksia kansainväliseen liiketoimintaan.

Tavoitteen toteuttamiseksi kokeiluhanke edistää monipuolisten kokeilujen käynnistymistä

  • myöntämällä rahoitusta kokeilutoimintaa tukevaan T&K toimintaan à T&K -haku
  • myöntämällä rahoitusta innovatiivisten ja vientiin tähtäävien kunnostusmenetelmien sekä kokonaisratkaisujen liiketoiminnan kehittämiseksi à Clean Soil -rahoitushaku
  • toteuttamalla kunnostushankkeita, joissa luodaan yrityksille edellytyksiä saada kotimaisia referenssejä innovaatioilleen à Demonstraatiohaku
  • viestimällä aktiivisesti kestävän riskienhallinnan ja kunnostuksen hyödyistä.

Kenelle tarkoitettu

Rahoitusta voivat hakea rekisteröidyt yhtiöt, elinkeinonharjoittajat, yliopistot, tutkimuslaitokset ja yhdistykset.

Hankekohtainen minimi- ja maksimibudjetti

Hankkeiden budjeteille ei ole asetettu minimi- tai maksimirajoja.

Myönnettävän rahoituksen osuus hankkeesta

Myönnettävän rahoituksen osuus vaihtelee riippuen rahoitusinstrumentista. T&K –haun rahoitusosuus voi olla mikrohankkeissa enintään 90 % hankkeen kokonaiskustannuksista ja suuremmissa hankkeissa (> 1 mEUR) enintään 200 000 euroa. Clean Soil rahoitus tutkimusvaiheen hankkeille voi olla tyypillisesti enintään 50 % avustusta sekä pilotointi ja demo vaiheelle 50 % lainaa. Demonstraatiohaun rahoitusosuus voi olla hankkeesta riippuen 20 – 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Tarvittava kumppaneiden määrä (minimi-maksimi)

Ei määritelty.

Pääkumppanille esitetyt ehdot

Päähakijan tulee pääsääntöisesti olla Suomessa kaupparekisteriin rekisteröity yhtiö tai elinkeinonharjoittaja.

Yritysten osallistuminen

Rahoitus on suunnattu pääsääntöisesti yrityksille.

Ennakkorahoitus

Ei mahdollinen

Kuka myöntää

Toimeenpano on keskitetty Pirkanmaan ELY-keskukseen ja sitä tukee yhteistyössä TEKESin Clean Soil kokeilurahoitus.

Hakuaika

T&K sekä Clean Soil –rahoitushaku ovat avoinna kesään 2018 saakka. Rahoitettujen hankkeiden tulee päättyä ennen 31.12.2018.

Lisätietoja

http://www.maaperakuntoon.fi/fi-FI/Hankkeet/Kokeiluhanke

https://www.tekes.fi/ohjelmat-ja-palvelut/ohjelmat-ja-verkostot/SmartGreen-Growth/cleansoil/

 

OTA YHTEYTTÄ