Ravinnekierrätys vesienhoidossa

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma (Maa- ja metsätalousministeriö)

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma (Maa- ja metsätalousministeriö)


Aika

2016 – 2018

Kokonaisrahoitus

Noin 12 milj. €

Teemat/toimintalinjat

Kokeiluohjelmasta rahoitetaan biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä yritysten investointeja.

Tavoitteena on biomassojen prosessoinnin, kierrätyslannoitevalmisteiden tuotannon ja tuotekehityksen, ravinteiden kierrätyksen logistiikan ja palveluratkaisujen edistäminen sekä korkean jalostusasteen tuotteiden kehittäminen biomassoista. Ohjelma mahdollistaa pienimuotoisesti myös uusiutuvan energian tuotantoon liittyvät kehittämistoimenpiteet.

Kenelle tarkoitettu

Tuen saajat:

1) Ohjelman kaikki kehittämismahdollisuudet (tutkimus- ja kehittämishankkeet, innovaatiohankkeet ja investoinnit) ovat mahdollisia pk-yrityksille.

2) Pk-yritysten lisäksi myös yksityis- ja julkisoikeudellisille yhteisöille voidaan myöntää tukea tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

3) Pk-yritysten lisäksi myös suurille yrityksille voidaan myöntää tukea prosesseihin ja organisointiin liittyvään innovaatiotoimintaan tietyin edellytyksin.

Hankekohtainen minimi- ja maksimibudjetti

Ei määritelty/rajoitettu.

Myönnettävän rahoituksen osuus hankkeesta

Myönnettävän tuen osuus vaihtelee tässä ohjelmassa paljon (15 – 80 %). Tukitason määräytymiseen vaikuttaa hankkeen sisältö, hankkeen toteuttajaorganisaatio/hyödynsaaja ja mm. yhteistyökuviot muiden toimijoiden kanssa.


1) Tutkimus- ja kehittämistoiminta

Tutkimus- ja kehittämistoiminta voi jakaantua teolliseen tutkimukseen, kokeelliseen kehittämiseen ja/tai toteutettavuustutkimukseen. Tuen osuus hyväksyttävistä kustannuksista on muu julkinen tuki mukaan lukien:

– 50 – 80 % teollisen tutkimuksen hankkeissa

– 25 – 60 % kokeellisen kehittämisen hankkeissa

– 50 – 70 % toteutettavuustutkimushankkeissa.

 

2) Innovaatiotoiminta

Tuen osuus hyväksyttävistä kustannuksista on, muu julkinen tuki mukaan lukien, 50 %.

 

3) Prosesseihin tai organisointiin liittyvässä innovaatiotoiminta

Tuen osuus hyväksyttävistä kustannuksista on, muu julkinen tuki mukaan lukien, pk-yrityksille 50 % ja suurille yrityksille 15 %.

 

4) Investoinnit

Tuen osuus hyväksyttävistä kustannuksista on, muu julkinen tuki mukaan lukien, 45 – 55 % pk-yrityksille.

Tarvittava kumppaneiden määrä (minimi-maksimi)

Ei määritetty/rajoitettu.

Pääkumppanille esitetyt ehdot

Ei määritetty/rajoitettu.

Yritysten osallistuminen

On mahdollista ja toivottavaa.

Ennakkorahoitus

Ei mahdollista.

Kuka myöntää

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Hakuaika

Hankehakemuksia voi jättää koko ajan, vuoden 2018 valintajaksot päättyvät 31.1., 30.4., 31.8. ja 31.10. klo 16.15.

Lisätietoja

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Päivi Mäntymäki

paivi.mantymaki(at)ely-keskus.fi tai p. 0295 027 631

 

Ohjelman www-osoite

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ravinteiden-kierratyksen-kokeiluohjelma

Rahoitetut hankkeet

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/rahoitetut-hankkeet

 

 

Haku alkaa: 01.01.2018

Haku päättyy: 31.01.2018

Seuraava tilaisuus: 01.02.2018, Piikkiö

Hankehakemuksia voi jättää koko ajan, vuoden 2018 valintajaksot päättyvät 31.1., 30.4., 31.8. ja 31.10. klo 16.15.

OTA YHTEYTTÄ