Ravinnekierrätys vesienhoidossa

Ympäristöministeriön ravinteidenkierrätysohjelma

Ympäristöministeriön ravinteidenkierrätysohjelma


Aika

2016–2019

Kokonaisrahoitus

Noin 5,5 milj. €, käynnissä olevassa hauss 2,5 milj €

Teemat/toimintalinjat

Ravinteiden kierrätysohjelman (Raki2) tavoitteena on vähentää rehevöitymistä ja edesauttaa Itämeren ja vesien hyvän tilan saavuttamista vuoteen 2020 mennessä, säästää mineraalifosforivaroja ravinteita kierrättämällä, edistää bio- ja kiertotaloutta sekä tehdä ravinnekierrätys yleisesti tunnetuksi ja hyväksytyksi.

Kenelle tarkoitettu

Hakijana voi olla esim. kunta, ELY, oppilaitos, tutkimuslaitos, yliopisto, yritys, yhdistys, osakaskunta, ja monenlaiset konsortiot.

Hankekohtainen minimi- ja maksimibudjetti

Ei määritelty, mutta käynnistyneiden hankkeiden budjetti on vaihdellut välillä 30 000 – 500 000 €

Myönnettävän rahoituksen osuus hankkeesta

Yhteisesti rahoitettavia, hankehakijan omarahoitus yleensä vähintään 20 %.

Tarvittava kumppaneiden määrä (minimi-maksimi)

Ei määritelty.

Pääkumppanille esitetyt ehdot

Y-tunnuksen omaava taho, hanketukea ei voida maksaa yksityishenkilölle.

Yritysten osallistuminen

On mahdollista seuraavien ehtojen mukaisesti (lait ja asetukset/summat):

Rahoitettaviin hankkeisiin tullaan jatkovaiheessa soveltamaan taloudellisen toiminnan osalta uuden hankintalain mukaista innovaatiokumppanuusmenettelyä tai T&K-poikkeusta.

Ennakkorahoitus

Ei ole mahdollista.

Kuka myöntää

Ympäristöministeriö

Hakuaika

20.2. – 4.2.2019

Lisätietoja:

http://www.ym.fi/ravinteidenkierratys

Haku alkaa: 20.02.2019

Haku päättyy: 02.04.2019

OTA YHTEYTTÄ