Sivustoa ja sisältöä päivitetään. Uutta sisältöä julkaistaan vuonna 2021.

Rupiliskosta rokkitähdeksi

Vielä vuosituhannen vaihteessa uhanalaisen rupiliskon esiintymisestä oli vain vähän tietoa. Rupiliskojen turvaamiseksi sen esiintymispaikkoja selvitettiin ja sen elinympäristöjä paranneltiin. Kymmenisen vuotta myöhemmin Manner-Suomesta tunnettiin jo 70 rupiliskon lisääntymislampea Ahvenanmaan 28 lammen lisäksi ja rupilisko oli löytänyt uusia paikkoja lisääntyä.

Rupiliskon elinoloja parannettiin monin tavoin: suo- ja luhta-alueita ennallistettiin, umpeenkasvanutta lisääntymislampea syvennettiin, kolmen lisääntymislammen vedenpintaa nostettiin ja uusia lampia kaivettiin olemassa olevien lähettyville.

Myös metsäammattilaiset pääsivät mukaan auttamaan rupiliskon tiellä tähdeksi. Heille tehtiin opas rupiliskon kohtaamiseen ja vapaaehtoisten maanomistajien hakemuksesta perustettiin 547 hehtaaria uusia suojelualueita. Maanomistajat tiesivät ja tunsivat olevansa edistämässä tärkeää asiaa.

Hankkeen jälkeisissä seurannoissa rupiliskon on todettu lisääntyneen jo kahdeksassa uudessa lammessa. Hankkeessa toteutettu yhteistoimintamalli lampienlähimetsien hoitoon jäi toimintaan. Hanke edisti luonnon monimuotoisuuden suojelua ja elinympäristöjen kytkeytyneisyyttä.

Rupilisko sai lisääntymislampien lisäksi laajaa medianäkyvyyttä, kaksi lautapeliä sekä kunnian tulla valituksi Joensuun nimikkoeläimeksi ja Ilosaarirockin hiilijalanjälkikompensaatioeläimeksi, rockliskoksi.


 

Sijainti: Tohmajärven ja Kolvananuuron välinen vaara-alue Öllölän, Heinävaaran ja Hautajärvensalon seudulla

Toteutusajankohta: 2010–2013.
Hanke oli jatkoa EU:n LIFE LUONTO -hankkeelle ”Protection of Triturus cristatus in Eastern Baltic Region” –hankkeelle (2004-2008), jossa valmisteltiin lajin suojelusuunnitelma.

Toteuttaja: Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Yhteistyökumppanit: Kutsu-Oskolan yhteismetsä, Pohjois-Karjalan metsäkeskus, Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjala, Joensuun Popmuusikot ry/Ilosaarirock, Joensuu, Tohmajärvi, Kontiolahti, Lieksan seutuhallinto, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, UPM Metsä, Itä-Suomen yliopisto, Pohjois-Karjalan AMK

Kustannukset: 94 000 €

Rahoituslähde: METSO –yhteistoimintaverkostohanke (maa- ja metsätalousministeriö): ”Ilmastonmuutos metsässä – rupilisko huippumalliksi, METSO turvaverkostoiksi”.

 


 

OTA YHTEYTTÄ