Itämeren
tilan parantaminen

Itämeren tilaa voidaan parantaa erilaisilla hankkeilla, joilla pyritään vähentämään Itämereen joutuvaa kuormitusta sekä meren tilan ja eliöstön kannalta haitallisia toimintoja. Hankkeiden edistämiseksi on käytettävissä useita julkisia rahoituskeinoja. Tutustu niihin tarkemmin!

 

Rahoituslähteet

OTA YHTEYTTÄ