Sivustoa ja sisältöä päivitetään. Uutta sisältöä julkaistaan vuonna 2021.

Itämeren tilan parantaminen

Kalataloudellisten kunnostusten määräraha

Kalataloudellisten kunnostusten määräraha


Aika

2016-2018.

Kokonaisrahoitus

Kalataloudellisiin kunnostuksiin on ”korvamerkittynä” kokonaisuudessaan 757 000 €, josta noin kolmasosa on Varsinais-Suomen Ely-keskuksen käytettävissä. Lisäksi 2016-2018 jaksolle on yhteensä 7 M€ kärkihankerahoitusta.

Teemat/toimintalinjat

Määräraha ohjataan pääsääntöisesti virtavesikunnostuksiin tavoitteena vaelluskalakantojen vahvistaminen. Rahoitusta ohjataan kansallisen kalatiestrategian, vesien kunnostusstrategian ja vesien- ja merenhoidon linjausten mukaisesti.

Kenelle tarkoitettu

Yrityksille, tutkimusyksiköille tai kehittämisorganisaatioille, säätiöille, oppilaitoksille, kunnille tai yhdistyksille.

Hankekohtainen minimi- ja maksimibudjetti

Ei ole määritelty

Myönnettävän rahoituksen osuus hankkeesta

Maksimissaan 50 %. Tietyissä tapauksissa tukiosuus voi olla suurempi (kts. Valtioneuvoston asetus 714/2015, 6 §)

Tarvittava kumppaneiden määrä (minimi-maksimi)

 

Pääkumppanille esitetyt ehdot

 

Yritysten osallistuminen

a) ei ole mahdollista                                          –
b) on mahdollista                                               X
seuraavien ehtojen mukaisesti (lait ja asetukset/summat):

Ennakkorahoitus

a) ei ole mahdollista X
b) on mahdollista –

Kuka myöntää

Rahoitus on valtakunnallista ja hankehallinnoinnin hoitaa Ely-keskusten kalatalouspalvelut (Varsinais-Suomen, Pohjois-Savon ja Lapin ELY-keskukset).

Hakuaika

Rahoitus on valtakunnallista ja hankehallinnoinnin hoitaa Ely-keskusten kalatalouspalvelut (Varsinais-Suomen, Pohjois-Savon ja Lapin ELY-keskukset).

Lisätietoja

Ely-keskusten kalatalousviranomaiset

ELY -keskusten yhteystiedot

http://mmm.fi/kalat/strategiat-ja-ohjelmat/kalatiestrategia

http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Julkaisut/YMra_92013_Vesien_kunnostusstrategia%284730%29

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesienhoitosuunnitelmat_merenhoitosuunni%2831212%29

Kunnostusasetus; Valtioneuvoston asetus vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden avustamisesta:

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150714

 

Haku alkaa: 01.02.2019

Haku päättyy: 31.12.2019

OTA YHTEYTTÄ