Sivustoa ja sisältöä päivitetään. Uutta sisältöä julkaistaan vuonna 2021.

Itämeren
tilan parantaminen

Pohjois-Suomen, Pohjois-Ruotsin, Pohjois-Norjan ja saamelaisalueiden EU-ohjelma Interreg Pohjoinen/Nord

Interreg Pohjoinen/Nord


Aika

2014-2020

Kokonaisrahoitus

42 M € , josta kulttuurin ja ympäristöön n. 11,3 M €

Teemat/toimintalinjat

Pohjoinen-ohjelmassa on tunnistettu neljä toimintalinjaa, joilla on suurimmat kehitysmahdollisuudet ja joilla voidaan hyödyntää rajat ylittävää yhteistyötä: Tutkimus ja innovaatiot, Yrittäjyys, Kulttuuri ja ympäristöja Yhteiset työmarkkinat. Toimintalinjassa ympäristö: Alueen maaperän, ilman ja veden luonnonympäristöjen suojelutason säilyttäminen.

Kenelle tarkoitettu

Ohjelma-alue Suomessa kattaa Lapin sekä Pohjois- ja Keski-Pohjanmaan maakunnat. Julkiset organisaatiot ja aatteelliset yhdistykset.

Hankekohtainen minimi- ja maksimibudjetti

Ei rajattu.

Myönnettävän rahoituksen osuus hankkeesta

65%

Tarvittava kumppaneiden määrä (minimi-maksimi)

Kumppani vähintään kahdesta ohjelma-alueen maasta. Tukea hakevan tulee olla yksityinen tai julkinen oikeushenkilö.

Yritysten osallistuminen

On mahdollista, ja osallistumista pidetään tärkeänä etenkin muissa kuin ympäristöön liittyvässä toimintalinjassa.

Ennakkorahoitus

Kuka myöntää

Norrbottenin lääninhallitus

Hakuaika

Call 11: 15.8.2019 – 30.9.2019

Lisätietoja

http://www.interregnord.com/fi/

Haku alkaa: 15.08.2019

Haku päättyy: 30.09.2019

OTA YHTEYTTÄ