Sivustoa ja sisältöä päivitetään. Uutta sisältöä julkaistaan vuonna 2021.

Joen tilan parantaminen

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014-2020 - Rajat ylittävä yhteistyöohjelma

Kaakkois- Suomi – Venäjä CBC 2014-2020  – Rajat ylittävä yhteistyöohjelma


Aika

2014-2020

Kokonaisrahoitus

72,3 milj. €. Vuonna 2018 € 6,5 milj. ja € 8,5 milj. (kaksi hakukierrosta)

Teemat/toimintalinjat

Ohjelma tukee rajat ylittävää yhteistyötä ja sen tavoitteena on mm. edistää ohjelma-alueen pk-sektorin toimintaedellytyksiä, alueen sosiaalista kehitystä ja koulutusta, vastata yhteisiin haasteisiin ja edistää liikkuvuutta.

Liiketoiminta ja pk -yritysten kehittäminen
Toimintalinja 1: Elävä, aktiivinen ja kilpailukykyinen talous

Opetuksen, tutkimuksen, teknologisen kehittämisen ja innovaatioiden tukeminen
Toimintalinja 2: Innovatiivinen, ammattitaitoinen ja koulutettu alue

Ympäristön suojelu, sopeutuminen ilmastonmuutokseen ja katastrofien estäminen ja hallinta
Toimintalinja 3: Houkutteleva, hyvinvoiva ympäristö ja alue

Ympäristönsuojelun, ilmastonmuutoksen hillinnän ja siihen sopeutumisen edistämisen indikatiivisia toimia alueella:

  • järkevän käytön ja tutkimuksen edistäminen luonnonvara-alalla ja kestävien jäte- ja vesihuoltojärjestelmien toteutus (ehkäisy, kierrätys ja jätteen talteenotto), päästöjen ja saasteiden vähentäminen;
  • meriympäristön ja maa-alueiden luonnon suojeleminen ja biodiversiteetin säilyttäminen;

Rajaliikenteen kehittäminen ja rajaturvallisuus
Toimintalinja 4: Helposti saavutettava ja yhteyksiltään hyvä alue

Kenelle tarkoitettu

Suomessa Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Kymenlaakso kuuluvat ohjelma-alueeseen. Hanketoiminnan hyödyn tulee ohjautua erityisesti Leningradin alueelle. Toimijat nk. liitännäisalueilta, johon kuuluvat Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Uusimaa, Päijät-Häme ja Karjalan Tasavalta, voivat osallistua hankkeisiin kun vähintään yksi partneri on ydinalueelta molemmista maista. Näiden lisäksi Turku ja Moskova, merkittävinä talous- ja kulttuurikeskuksina ovat tukikelpoisia alueita.

Hankekohtainen minimi- ja maksimibudjetti

Ei rajoitettu, mutta rahoitettujen hankkeiden kokonaisbudjetti on vaihdellut välillä 400 000 – 1,5 miljonna euroa.

Myönnettävän rahoituksen osuus hankkeesta

Omarahoitus vähintään 20 % projektin kokonaiskustannuksista. Hankkeen sisällä partnerit voivat sopia keskenään erisuuruisistakin omarahoitusprosenteista; hallintoviranomainen seuraa omarahoituksen kertymää vain hanketasolla. Pääpartneri on lopulta vastuussa siitä, että koko hankkeen omarahoitusosuus on vähintään 20 %.

Tarvittava kumppaneiden määrä (minimi-maksimi)

Koska kyseessä on rajat ylittävä yhteistyöohjelma, jokaisessa hankkeessa on oltava toimija/toimijoita sekä Suomesta että Venäjältä. Minimivaatimus on yksi partneri Suomen puoleiselta ydinalueelta ja yksi partneri Venäjän puoleiselta ydinalueelta.

Pääkumppanille esitetyt ehdot

Oikeustoimikelpoinen julkinen tai yksityinen organisaatio tai yritys, mukaan lukien tutkimus- ja oppilaitokset.

Yritysten osallistuminen

Mahdollista, voi olla myös päähakijana, tietyin ehdoin

Ennakkorahoitus

Ei mahdollista

Kuka myöntää

Hallintoviranomainen Suomessa Etelä-Karjalan liitto, rahoituksen myöntää ohjelman valintakomitea.

Hakuaika

Tällä hetkellä ei tietoa uusista hauista, mahdolisesti seuraavalla ohjelmakaudella.

Lisätietoja:

http://www.sefrcbc.fi/fi/

http://www.sefrcbc.fi/fi/hankkeet/

OTA YHTEYTTÄ