Sivustoa ja sisältöä päivitetään. Uutta sisältöä julkaistaan vuonna 2021.

Joen
tilan parantaminen

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 / Maaseuturahasto


Aika

2014–2020

Kokonaisrahoitus

8 265 miljoonaa euroa.

Teemat/toimintalinjat

Maaseutuohjelman läpileikkaavat teemat ovat ympäristö, ilmasto ja innovaatiot. Ohjelmasta voi saada rahoitusta hyvin monenlaiseen toimintaan, jonka tavoitteena on esimerkiksi

  • lisätä osaamista, tiedonvälitystä, innovaatioita ja yhteistyötä,
  • tehostaa ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista,
  • lisätä luonnon monimuotoisuutta tai parantaa vesistöjen ja maatalousmaaperän tilaa,
  • monipuolistaa maaseudun yritystoimintaa sekä parantaa työllisyyttä, palveluja ja vaikuttamisen mahdollisuuksia,
  • vahvistaa maataloustuotannon kilpailukykyä,
  • että maaseutuyritykset vastaavat kuluttajien kysyntään ja arvostuksiin tuottamalla laadukasta ruokaa ja parantamalla eläinten hyvinvointia

Vesiensuojeluun voi saada rahoitusta muun muassa ympäristökorvausten, ei-tuotannollisten investointien ja erilaisten ympäristöhankkeiden kautta. Viljelijät saavat apua vesiensuojelutyöhön tuetulla neuvonnalla. Maaseutuohjelmasta rahoitettuja koulutushankkeita on käynnissä koko maassa.

Kenelle tarkoitettu

Maatalousyrittäjät ja muut maaseutualueilla toimivat pk-yrittäjät, rekisteröidyt yhdistykset, vesioikeudelliset yhteisöt, kunnat, kehittäjäorganisaatiot, asukkaat

Hankekohtainen minimi- ja maksimibudjetti

Ei määritelty.

Myönnettävän rahoituksen osuus hankkeesta

Osalla toimista on kiinteät korvaustasot. Hankkeissa julkinen rahoitus on kiinteä, joko 60 %, 80 % tai 100 % kohtuullisista kokonaiskustannuksista. Pääsääntöisesti hankkeissa edellytetään 20 %:n yksityisen rahoituksen osuutta. Tuen määrä vaihtelee toimenpiteestä ja kustannuksista riippuen. Varmista tukiprosentti ELY-keskukselta.

Tarvittava kumppaneiden määrä (minimi-maksimi)

Ei määritelty, tosin tietyissä hankkeissa on rajoituksia.

Pääkumppanille esitetyt ehdot

Yritysten osallistuminen

Ennakkorahoitus

Ei ole mahdollista.

Kuka myöntää

ELY-keskukset ja Leader-ryhmät koko maassa. Viljelijätuet maksaa Maaseutuvirasto.

Hakuaika

Osassa toimenpiteistä on tietyt hakuajat. Osassa on jatkuva haku, mutta hakemukset käsitellään tietyn valintajakson aikana. Tarkista hakujaksojen aikataulut ELY-keskuksesta.

Lisätietoja

Maaseutu.fi:

https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/maaseutuohjelma/

ELY-keskukset ja Leader-ryhmät neuvovat hakemisessa:

ELY -keskusten yhteystiedot

https://www.ely-keskus.fi/web/ely/rahoitus-ja-avustukset

Löydä lähin Leader-ryhmäsi:
http://leadersuomi.fi/fi/leader-ryhmat

Maatalousyrittäjänä saat neuvojilta vinkkejä omalle tilallesi sopi­vista vesiensuojeluvaihtoehdoista.

http://tilaneuvojat.mavi.fi/#/fi

OTA YHTEYTTÄ