Sivustoa ja sisältöä päivitetään. Uutta sisältöä julkaistaan vuonna 2021.

Leväjärvestä kuntalaisten virkistyskäyttöön

Tuusulanjärvi oli 1960-luvulla yksi maamme rehevöityneimpiä järviä.
Tilanne parani hieman, kun Järvenpään jätevedet alettiin johtaa meriviemäriin
vuonna 1979. Tämän lisäksi Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän
(KUVES) rahoittamana järveä kunnostettiin ja tutkimuksia tehtiin vuoteen
1999 saakka. Toimenpiteet eivät olleet kuitenkaan riittäviä.

Vuosi 1997 oli järvellä paha sinilevävuosi. Tällöin järveä ympäröivien seutujen asukkaat havahtuivat kotijärvensä suojeluun. Syntyi kansanliike, Pro Tuusulanjärvi, joka keräsi yhteistyössä eri järjestöjen kanssa kansalaisadressin järven kunnostuksen puolesta.

Tuusulanjärven kunnostusprojekti sai valtiolta budjettirahoitusta vuosina 1999 ja 2004 yhteensä 686 000 €. Valtion rahoituksen ehtona oli kuntien pitkäaikainen sitoutuminen kunnostushankkeeseen. Tuusulan ja Järvenpään päättäjät sekä KUVES sopivat Uudenmaan ympäristökeskuksen kanssa em. summaan nähden vähintään 1,7-kertaisesta kuntien rahoituksesta vuosille 1999-2006 ja sitoutuivat yhteistyöhön senkin jälkeen.

Tuolloin alkaneet kunnostustyöt ovat jatkuneet keskeytyksettä tähän päivään saakka ja niiden vaikutus on ollut selvä. Järven vedenlaatu on parantunut ja kesän 1997 kaltaisen sinilevien massaesiintymisen todennäköisyys on pienentynyt. Järvi on ollut uimakelpoinen lähes koko 2000-luvun ajan ja Järvenpäähän on perustettu uusi uimaranta. Myös Tuusulaan on suunnitteilla uimaranta.

Hankkeessa on toteutettu kunnostustoimia järvellä ja valuma-alueella. Sisäistä kuormitusta on vähennetty alusveden hapetuksella ja hoitokalastuksella. Järveen tulevaa hajakuormitusta on vähennetty rakentamalla kosteikkoja. Keskeinen tavoite on ollut järven virkistyskäyttömahdollisuuksien parantaminen, mikä edellyttää sinilevien massaesiintymisten kuriin saamista sekä liettyneiden ja umpeenkasvaneiden ranta-alueiden hoitamista ruoppaamalla ja niittämällä. Kunnostuksen tavoitteena on saavuttaa hyvä ekologinen tila vuoteen 2021 mennessä.


 

Sijainti: Uusimaa

Toteutusajankohta: 1999– 2021

Toteuttaja: Kuves

Yhteistyökumppanit: Pro Tuusulanjärvi, Tuusulan kunta, Järvenpään kunta, Uudenmaan ELY-keskus, Tuusulan seudun maataloustuottajat ry, Tuusulanjärven vesiensuojeluyhdistys, ProAgria Etelä-Suomi, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vsy, Kirkonkylä-Hyökkälän yhteisen vesialueen osakaskunta, Paijalan yhteisen vesialueen osakaskunta, Tuomalan osakaskunta, Vanhakylän rauhoitusalueen yhteisen vesialueen osakaskunta, Lammaskallion yhteisen vesialueen osakaskunta ja Vanhakylän yhteisen vesialueen osakaskunta.

Kustannukset: 5,8 milj. euroa, josta kuntien osuus on 4,9 milj. euroa.

Rahoituslähteet: valtion budjettirahoitus, valtion vesistökunnostusavustukset, kunnat
Budjetti vuodelle 2016: 220 000€, josta kuntien osuus 190 000 euroa ja valtion vesistökunnostusavustuksen osuus oli 30 000 €.

Lisätietoa: www.tuusulanjarvi.org.

 


 

OTA YHTEYTTÄ