Sivustoa ja sisältöä päivitetään. Uutta sisältöä julkaistaan vuonna 2021.

Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen

Luonnon monimuotoisuuden turvaamishankkeilla voidaan parantaa eliöstön elinolosuhteita yleisesti tai tietyille ns. avainlajeille sopivaksi. Hankkeita voidaan toteuttaa meri-, järvi- joki- tai puroympäristöissä. Rahoitusta voi hakea monista julkisista rahoituslähteistä.

Rahoituslähteet

OTA YHTEYTTÄ