Sivustoa ja sisältöä päivitetään. Uutta sisältöä julkaistaan vuonna 2021.

Pintavesien kuormituksen vähentäminen

Pintavesien (järvet, joet, purot ja merialueet) kuormituksen vähentämishankkeilla pyritään alentamaan valuma-alueelta vesiin joutuva kuormitus sellaiseksi, että voidaan saavuttaa vesi. Hankkeita varten voi hakea rahoitusta monista julkisista rahoituslähteistä.

Rahoituslähteet

OTA YHTEYTTÄ