Sivustoa ja sisältöä päivitetään. Uutta sisältöä julkaistaan vuonna 2021.

Pintavesien kuormituksen vähentäminen

Ympäristöministeriön ravinteidenkierrätysohjelma

Ympäristöministeriön ravinteidenkierrätysohjelma


Aika

2020-2021

Kokonaisrahoitus

Noin 9,4 milj. euroa

Teemat/toimintalinjat

Ravinteiden kierrätysohjelman (Raki2) tavoitteena on vähentää rehevöitymistä ja edesauttaa Itämeren ja vesien hyvän tilan saavuttamista vuoteen 2020 mennessä, säästää mineraalifosforivaroja ravinteita kierrättämällä, edistää bio- ja kiertotaloutta sekä tehdä ravinnekierrätys yleisesti tunnetuksi ja hyväksytyksi. Ravinteiden kierrätyksen toimenpideohjelma 2019-2030 antaa tähän suuntaviivat.

Kenelle tarkoitettu

Hakijana voi olla esim. kunta, ELY, oppilaitos, tutkimuslaitos, yliopisto, yritys, yhdistys, osakaskunta, ja monenlaiset konsortiot.

Hankekohtainen minimi- ja maksimibudjetti

Ei määritelty, mutta käynnistyneiden hankkeiden budjetti on vaihdellut välillä 30 000 – 500 000 €

Myönnettävän rahoituksen osuus hankkeesta

Yhteisesti rahoitettavia, hankehakijan omarahoitus yleensä vähintään 20 %.  Investointeja ei voida rahoittaa.

Tarvittava kumppaneiden määrä (minimi-maksimi)

Ei määritelty.

Pääkumppanille esitetyt ehdot

Y-tunnuksen omaava taho, hanketukea ei voida maksaa yksityishenkilölle.

Yritysten osallistuminen

On mahdollista seuraavien ehtojen mukaisesti (lait ja asetukset/summat):

Rahoitettaviin hankkeisiin tullaan jatkovaiheessa soveltamaan taloudellisen toiminnan osalta uuden hankintalain mukaista innovaatiokumppanuusmenettelyä tai T&K-poikkeusta.

Ennakkorahoitus

Ei ole mahdollista.

Kuka myöntää

Ympäristöministeriö

Hakuaika

Seuraava haku keväällä 2020, seuraa ympäristöministeriön tiedotusta.

Lisätietoja:

http://www.ym.fi/ravinteidenkierratys

OTA YHTEYTTÄ