Oikeudenmukaisen siirtymän JTF-rahaston avustukset

Suomessa JTF-toimet tukevat tavoitetta turpeen energiakäytön puolittamisesta vuoden 2030 loppuun mennessä. JTF:llä vastataan vähähiilisen siirtymän aiheuttamiin sosioekonomisiin ja ympäristöllisiin haittavaikutuksiin työllisyyden ja kestävien aluetalouksien turvaamiseksi. Hakuaika tulossa.

Vähähiilisen siirtymän haittavaikutusten kompensoimiseksi toimissa korostetaan elinkeinojen monipuolistamista ja toimialan työvoiman sopeuttamista hiilineutraaliin siirtymään. Elinkeinojen monipuolistamisen toimenpiteissä huomioidaan maakunnan älykkään erikoistumisen strategissa esitetty kehittämispotentiaali, erityisesti vihreän talouden työpaikat ja vihreän teknologian uudet ratkaisut ja niiden mukanaan tuomat uudet liiketoimintamahdollisuudet.

Avustettavat hankkeet

Työvoiman uudelleenkoulutuksen ja -työllistämisen toimenpiteet suunnataan ensisijaisesti turvesektorilta työttömiksi jääneisiin ja sektorin työttömyysuhanalaisiin. Turveyrittäjien osaamista ja valmiuksia kehitetään esimerkiksi puunkorjuun ja turvesoiden ennallistamisen aloilla uuden liiketoiminnan mahdollistamiseksi.

Turvetuotannosta poistuvia alueita kunnostetaan, ennallistetaan ja käyttötarkoitusta muutetaan ympäristö- ja päästövaikutusten vähentämiseksi sekä elinkeinojen monipuolistamiseksi.

Kuka voi hakea?

JTF-rahoitus kattaa Lapin, Keski-Suomen, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Satakunnan, Keski-Suomen, Etelä-Karjalan, Kymenlaakson, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Pirkanmaan maakunnat. Pirkanmaan kunnista JTF-alueeseen kuuluvat kuitenkin vain Parkano, Kihniö, Virrat ja Punkalaidun.

Rahoitusta voivat hakea yritykset, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset, toisen asteen koulutusta järjestävät tahot, kunnat ja kuntayhtymät mukaan lukien näiden muodostamat verkostot ja innovaatioekosysteemit, yhdistykset, osuuskunnat ja säätiöt.

Myönnettävän rahoituksen osuus

Rahoitusta hallinnoivat alueelliset toimijat alueelle tehdyn toimintasuunnitelman mukaisesti. Näitä toimijoita ovat JTF-alueilla maakuntien liitot sekä neljä ELY-keskusta. Rahoittavat viranomaiset julkaisevat ja tiedottavat avoimista hakumahdollisuuksista.

Tukea voi saada enintään 80 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista, ja tuen määrä harkitaan hankekohtaisesti.

Hakuaika

Hakuaika tulossa, tarkentuu lähiaikoina.

Hae rahoitusta: https://eura2021.fi/hakuilmoitukset

Lue lisää: https://www.eurahoitusneuvonta.fi/ohjelmat/jtf