Vaelluskalakantojen elvyttämisohjelma NOUSU

Avustusta voidaan myöntää hankkeisiin, joilla vahvistetaan uhanalaisten tai vaarantuneiden vaelluskalakalakantojen elinvoimaisuutta turvaamalla ja parantamalla kalakantojen luontaista elinkiertoa. Haku jatkuu vuoden 2021 loppuun.

Vaelluskalakantojen elvyttämisohjelma NOUSU tukee vaelluskalojen elinolosuhteiden parantamista yhteensä 9 miljoonalla eurolla vuodesta 2020 alkaen. Avustettavia hankkeita voivat olla erityisesti kalan kulkua edistävät toimenpiteet, kuten kalatiet, ohitusuomat ja alasvaellusratkaisut sekä nousuesteiden poisto. Etusijalle asetetaan kohteet, jotka kuuluvat kansallisen kalatiestrategian kärkikohteisiin tai jotka on mainittu alueellisissa kalataloudellisissa kunnostusohjelmissa. Harkinnanvaraista avustusta voidaan myöntää hankkeen suunnittelusta, toteutuksesta ja hallinnoinnista aiheutuviin kustannuksiin, hankkeen luvista perittäviin maksuihin sekä säädös- ja lupavelvoitteiden täyttämisestä aiheutuviin kustannuksiin.

Kuka voi hakea?

Avustuksien hakijoina ja saajina voivat olla kunnat, yhdistykset, yritykset sekä yksityiset ja julkiset yhteisöt.

Myönnettävän rahoituksen osuus

Avustuksen suuruus on pääsääntöisesti enintään 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Hakuaika

Vaelluskalakantojen elvyttämistoimenpiteiden kalataloudelliset vesistökunnostusavustukset ovat haettavissa vuoden 2021 loppuun saakka tai kunnes määräraha on käytetty. Avustukset tulee käyttää vuosina 2020 – 2022 toteutettaviin hankkeisiin. ELY-keskus vastaa hakemusten käsittelystä ja asiantuntija-avusta. Avustushakemus osoitetaan sille ELY-keskukselle, jonka toimialue kattaa pääosan toiminnasta.

Hae rahoitusta: https://www.ely-keskus.fi/harkinnanvaraiset-valtionavustukset-vaelluskalakantojen-elvyttamishankkeiden-toteuttamiseen

Lue lisää: https://mmm.fi/vaelluskalat/vaelluskalaohjelma

Avainsanat: kalakantojen hoito, kalatalous, vaelluskalat, kalatie, ohitusuoma, allasvaellus, koekalastus, virtavedet, nousueste, taimen, tierumpu, kutusoraikko, koskikunnostus, virtavesikunnostus, voimalaitos