Vesiensuojelun tehostamisohjelma 2019-2023

Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta avustettavilla hankkeilla parannetaan vesien tilaa ja vesiympäristöä, lisätään luonnon monimuotoisuutta ja kestävää vesienhallintaa sekä vahvistetaan vesistökunnostajien ja valuma-alueiden eri maanomistajien yhteistyötä. Haku alkaa 18.10. ja päättyy 30.11.2022. .

Avustuksia maatalouden ravinnevalumien vähentämiseen, vesistöjen kunnostamiseen, vesitalouden ja kaupunkivesien hallintaan, vaarallisten hylkyjen saneeraukseen, vesien tilan tutkimukseen ja kehitystyöhön. 

Ympäristöministeriön käynnistämä vesiensuojelun tehostamisohjelma haluaa tehdä Suomesta maailman tehokkaimman vesiensuojelijan. Ohjelma kokoaa yhteen tekijät, varmistaa toimenpiteiden rahoituksen ja luo jatkuvuutta vesiensuojeluun. Ohjelman tavoitteet:

  • vähentää maatalouden ravinteiden joutumista vesiin
  • kehittää vesitalouden hallintaa maa- ja metsätaloudessa
  • kunnostaa vesistöjä
  • kehittää kaupunkivesien hallintaa
  • saneerata ympäristölle vaarallisia hylkyjä
  • rahoittaa tutkimusta ja kehitystyötä

Hankkeeseen voi ryhtyä esimerkiksi vesiensuojelu- tai vesienhoitoyhdistys, säätiö, kyläyhdistys, ympäristöjärjestö, neuvontajärjestö, vapaa-ajan kalastukseen liittyvä yhdistys, kunta tai kaupunki. Hankkeen suunnitteluvaiheessa verkostoituminen on tärkeää, sillä vesien tilan parantamiseksi ja pysyvien tulosten aikaansaamiseksi toimenpiteisiin tarvitaan toisiamme. Olkaa ajoissa yhteydessä asiantuntijoihin, jotta saatte neuvoa hankkeen suunnitteluun. 

Avustettavia toimenpiteitä voivat olla vesistökunnostusten lisäksi esimerkiksi vesienhallinnan ja valuma-aluekunnostuksien yleissuunnittelu ja konkreettisten toimien toteutus. Lisäksi voidaan avustaa maa- ja metsätaloustoimijoiden välisen yhteistyön lisäämistä. Hankkeisiin voi sisältyä koulutusta, tiedonvälitystä ja oppimateriaalin tuottamista esimerkiksi suunnittelijoille, neuvojille, urakoitsijoille sekä maanomistajille

Kuka voi hakea

Avustuksien hakijoina ja saajina voivat olla kunnat, yhdistykset, yritykset sekä yksityiset ja julkiset yhteisöt.

Myönnettävän rahoituksen osuus

Avustuksen suuruus riippuu rahoitushausta ja teemasta. Avustusprosentit vaihtelevat yleisesti 50 % – 80 %. Avustus maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella jälkikäteen.

Hakuaika ja menettely

Vesistökunnostushankkeisiin voi hakea valtionavustusta oman alueen ELY-keskuksesta. Maa- ja metsätalouden vesienhallintahankkeeseen avustus haetaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

Lue lisää: https://ym.fi/vedenvuoro

Avainsanat: maatalous, kaupunkivedet, hulevesi, ravinnekuormitus, kosteikot, vesitalous, vaaralliset hylyt, tutkimushanke, kehittämishanke, valuma-aluekunnostus, yhteistyö