Vesiosaamisen kasvu ja kansainvälistyminen -ohjelma

Vesiosaamisen kasvu ja kansainvälistyminen -ohjelmasta on haettavissa avustusta 10.1.-17.3.2023 välisenä aikana Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta. Avustusta on tarjolla 1,7 miljoonaa euroa. Haku on valtakunnallinen.

Hankehaussa rahoitetaan kehittämishankkeita, jotka kasvattavat suomalaista vesiosaamista, siihen perustuvaa liiketoimintaa sekä kansainvälistymistä.

Haku toteuttaa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, joka on osa EU:n elpymisvälinettä (Recovery and Resilience Facility, RRF). Elpymisrahoituksella edistetään vesiosaamisen kasvua ja kansainvälistymistä. 

Avustuksen tavoitteet ja tuettavat toimenpiteet

Hakemuksia toivotaan erityisesti seuraavista aiheista:

1. Luodaan ja kehitetään toimijoiden yhteistyötä vesialalla

2. Edistetään vesialan kansainvälisen liiketoiminnan kasvattamista

3. Vahvistetaan vesialan osaamista, kasvua ja kansainvälistymisedellytyksiä muilla kuin 1–2 kohdissa tarkoitetuilla tavoilla

Kuka voi hakea?

Avustusta voidaan myöntää yrityksille kunnille, kuntayhtymille ja näiden omistamille yhtiöille ja muille kuntaomisteisille toimijoille, yhdistyksille, sekä muille yhteisöille lukuun ottamatta valtion virastoja ja laitoksia. Avustusta ei myönnetä yksityishenkilöille.

Miten haetaan ja milloin?

Tuen määrä vaihtelee riippuen hankeesta ja hakijasta, ja on välillä 15 -75 %. Lisätietoja hakuohjeen liitteessä 1.

Avustusta haetaan sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelussa. Hakemus tulee jättää määräaikaan mennessä 17.3.2023 klo 16.15. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei käsitellä.

Hae rahoitusta:

Avustus Vesiosaamisen kasvu ja kansainvälistyminen -ohjelman hankkeille – ely – ELY-keskus

Hakuohje: Vesiosaamisen kasvu ja kansainvälistyminen -hakuohje